parallax background

محصولات


HITSA


 • زیرسامانه مدیریت تنظیمات و قوانین
 • زیر سامانه مدیریت دسترسی و احراز هویت متمرکز
 • زیر سامانه مدیریت خدمات
 • زیر سامانه مدیریت بیمه شدگان
 • زیر سامانه مدیریت قرارداد ها
 • زیر سامانه مدیریت نشان
 • زیرسامانه ثبت اسناد پزشکی
 • سامانه داشبورد و گزارشات

بیشتر بدانید

سامانه آویار


 •  مشاهده و مدیریت پروژهها، درخواستها، فرآیندها و غیره در محیط بصری گرافیکی و بدون نیاز به داشتن دانش برنامه نویسی
 • امکان تعریف و بررسی دورهای پروژهها، پیشرفت پروژههای جاری و ارزیابی استانداردهای پروژه و مسائل مربوط به آن
 • امکان تعریف درخواستهای کارفرما به تفکیک پروژه ها
 • امکان تعریف تکالیف روی هر پروژه و درخواست و ارجاع دادن آن به کارمند سازمان جهت انجام
 • امکان ثبت زمان های صرف شده جهت انجام هر تکلیف جهت مدیریت نفر-ساعت های هر پروژه
 • امکان تعریف تقویم دورکاری
 • امکان محاسبه زمان های کاری هر کارمند سازمان جهت اضافه کاری ها یا تاخیرها
 • امکان مشاهده جزییات ساعت های کاری هر کارمند به تفکیک تکالیف و درخواست ها و پروژه ها در
 • داشبورد شخصی
 • امکان تنظیم رویدادها و جلسات سازمان
 • امکان بارگذاری فایل ها و مستندات


سامانه مدیریت گزارشات آویهنگ


یکپارچه و تحت وب بدون نیاز به پلاگین و مستقل از پلتفرم تمامى زیر سامانه هاى این محصول نرم افزارى در بستر مرورگر وب و قالب وب استاندارد توسعه داده شده است و براى کار با آن نیاز به نصب هیچ افزونه یا نرم افزار اضافه نیست.
ابزار تعریف گزارش و داشبورد در زیرسامانه راهبرى میتوان گزارشات مختلف را تعریف کرد. علاوه بر این امکان تعریف داشبوردهاى مدیریتى نیز بر اساس نیاز سازمان وجود دارد.
ابزار مدیریت صف و درخواست هر گزارش در این سامانه در صف تولید کننده داده قرار داده میشود، و در زمان اختصاص داده شده، تولید و در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.
ابزار تولید داشبورد امکان تولید نمودارهاى متنوع و گوناگون با قابلیتهاى مختلف بصورت پارامتریک و قابل drill به زیر داشبورد های مختلف تا چندین سطح.


سامانه مدیریت درخواست ها


ابزار مدیریت درخواست ها ابزار ثبت درخواست ها، اولویت بندى و دسته بندى تمامى موارد در یک پروژه
ابزار مدیریت فعالیت ها این ابزار امکان مدیریت تمامى فعالیتهاى یک پروژه ناشى از اقدامات داخلى یا درخواستهاى واصله را فراهم میکند. زمانبندى فعالیتها، تعریف زیر فعالیت و مدیریت هشدار و میزان پیشرفت هر فعالیت از قابلیتهاى این بخش است.
ابزار مدیریت مستندات این بخش امکان بارگذارى و بارگیرى، نسخه بندى، مشاهده، دسته بندى کلیه مستندات و تعریف سطوح دسترسى مختلف براى هر سند را دارد. همچنین این ابزار امکان مدیریت یکپارچه مستندات را فراهم خواهد کرد
ابزار گفتگوی آنلاین امکان تعامل آنلاین بین کاربران همگروه و ارسال پیام بصورت آفلاین را فراهم مى کند. .


سامانه مدیریت فرآیند های کسب و کار


یکپارچه و تحت وب بدون نیاز به پلاگین و مستقل از پلتفرم تمامى زیر سامانه هاى این محصول نرم افزارى در بستر مرورگر وب و قالب وب استاندارد توسعه داده شده است و براى کار با آن نیاز به نصب هیچ افزونه یا نرم افزار اضافه نیست.
ابزار WISWIGطراحی فرآیندهای کسب و کار فرآیندهاى کسب و کار خود را مى توانید بصورت ساده طراحى کنید. طراحى فرآیندها بر اساس استاندارد BPMN در نظر گرفته شده است.
ابزار WISWIG طراحی فرم فرم هاى گردش اطلاعات را میتوانید بصورت ساده تنها با drag & drop کامپوننت ها بسازید، جایگاه آنرا تعیین کنید و داده های آنها را در طول اجرای فرآیند به گردش درآورید.
کارتابل الکترونیکی مجهز به موتور گردش کار و تولید کننده فرم فرم هاى طراحى شده با استفاده از موتور گردش کار، تولید میشوند و کاربر مى تواند مقادیر اطلاعاتى خود را بر اساس فرم هاى طراحى شده توسط راهبر درج و در طول فرآیند به گردش درآورد.
مدیریت یکپارچه سطوح دسترسی و تعریف نقش و چارت سازمانی امکان تعریف چارت سازمانى، در این سامانه، یکى از قابلیت هایى است که زیرساخت نگاشت فعالیت ها به نفرات سازمان را در یک فرآیند کسب و کار فراهم خواهد کرد. این امکان از طریق ارتباط این سامانه با سامید فراهم میشود.
امکان مانیتورینگ، ارزیابی و بهبود عملکرد فرآیندهای کسب و کار با توجه به اینکه این ابزار، امکان اجراى الکترونیک فرآیندهاى کسب و کار سازمان را فراهم خواهدکرد، امکان تعریف KPI های مختلف وارزیابی عملکرد هر یک از نقش ها و فرآیندها امکان پذیر خواهد شد. با یکپارچه شدن این محصول با محصول ARMS میتوان در قالب یک یا چند داشبورد فرآیند های کسب و کار را از جنبه های مختلف ارزیابی کرد.


سامانه مدیریت یکپارچه دسترسی


بخش مدیریت گروه ها , مدیریت نقش ها امکان تعریف نقشهاى مختلف سازمان و تعریف سطوح دسترسى چند سطحى.
بخش مدیریت کاربران امکان تعریف کاربر، دسترسى و نقشهاى آن، تعریف آیپى مجاز و غیر مجاز و تقویم کارى.
مدیریت تقویم کاری امکان زمانبندى استفاده کاربران از سامانه و تعریف شیفت کارى.
بستر اتصال سایر زیرسامانه ها این سامانه امکان دارد تا در بستر وب سرویس، با سایرسامانه ها براى مدیریت سطوح دسترسى ارتباط برقرار کند و بصورت Out of the box اقدام به مدیریت سطوح دسترسی و کاربران نماید.