Eclipse Vert.x یک ابزار رویداد محور و غیر مسدود کننده است. این بدان معناست که برنامه شما می تواند با استفاده از تعداد کمی threads، درخواست های بسیاری را به صورت همزمان رسیدگی کند. همچنین Vert.x این امکان را می دهد که با حداقل سخت افزار موجود، مقیاس برنامه را تغییر دهید.

import io.vertx.core.AbstractVerticle;
public class Server extends AbstractVerticle {
public void start() {
vertx.createHttpServer().requestHandler(req -> {
req.response()
.putHeader("content-type", "text/plain")
.end("Hello from Vert.x!");
}).listen(8080);
}
}

یکی از مهمترین ویژگی های ورتکیس قابلیت استفاده در زبان های مختلف برنامه نویسی همچون Java, Kotlin, JavaScript, Groovy, Ruby, Scala میابشد
از دیگر ویژگی های این ابزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سبک بودن هسته اصلی Vert.x چیزی در حدود 650 کیلوبایت
  • سرعت بالا
  • عدم وابسته به سرور
  • Madular بودن، هر وقت به بخشی نیاز داشتی اون رو به اضافه کن
  • ساده بودن
  • Vert.x بهترین گزینه برای ایجاد microservice های سبک با سرعت پردازش بالا و می باشد