پروژه های آویهنگ در مسیر تحقق اهداف متعالی

شرکت ایده پردازان آویهنگ در سال 1392 با هدف گسترش زیرساخت ها و سامانه های نرم افزاری در پروژه های ملی شروع به کار نمود و موفق شد در طول زمان فعالیت خود گام های بزرگی در خلق و گسترش سامانه های نرم افزاری داشته باشد. نمونه‎ هایی از پروژه‎ های انجام شده را در ادامه خواهید دید: