در دنیای NoSQL مجموعه ای از دیتابیس ها وجود دارد که هر کدام بر روی موضوعی خاص تمرکز کرده اند. این نوع دیتابیس ها معمولا در دسته بندی های زیر قرار میگیرند.

 • Key-Value
 • Document
 • Graph
 • In-memory
 • Search

اکثر پایگاه های داده، اطلاعات را بر روی دیسک ذخیره میکنند. هنگامی که داده ها بر روی دیسک ذخیره میشوند برای واکشی اطلاعات باید زمان بسیاری صرف شود تا اطلاعات واکشی شود به دلیل اینکه عموما مکانیزم خواندن و نوشتن بر روی دیسک ها فیزیکی بوده و انجام این عملیات ها بسیار زمان بر می باشد. حال برای دسترسی هرچه سریع تر به داده ها پایگاه داده های IMDB طراحی شده است. در IMDB ها داده ها به جای ذخیره شدن بر روی دیسک بر روی memory (RAM) ذخیره میشوند. هدف از این کار دسترسی بسیار سریع به داده ها می باشد.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که چه نیازی به IMDB ها وجود دارد. پاسخ این سوال در ضرورت دسترسی بسیار سریع  و با تعداد فراخوانی بالا به داده هاست. در زیر مجموعه از موارد استفاده از IMDB ها ذکر شده است.

 • بانک داری
 • خرده فروشی
 • بازی های آنلاین تعاملی
 • پردازش Geospatial / GIS
 • پردازش داده های حسگرها
 • ·       ....

از جمله معایبی که برای دیتابیس های  IMDB در نظر گرفته مشود، پاک شدن یا از دست رفتن داده ها در صورت خرابی یا خاموشی سرور می باشد، زیرا تمام داده ها بر روی RAM قرار گرفته است. برای رفع این مشکل مکانیزم هایی طراحی شده است که شامل موارد زیر می باشد:

 •  Snapshot files 
 • Transaction logging
 • Non-Volatile DIMM
 • Non-volatile random-access memory

از جمله دیتابیس های IMDB می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • Redis
 • H2
 • TaranTool
 • ArangoDB
 • ·       ….