پروژه سامانه مدیریت شرکای کاری

بیمه سلامت ایران

در این پروژه، کلیه مراحل ثبت نام، عقد قرارداد، نظارت، ارسال فایل نسخ ماهیانه، کلیه امور مرتبط با بیمه گذاران و موسسات طرف قرارداد در سامانه متمرکز کشورى انجام میگیرد در این سامانه متمرکز ارتباط الکترونیک سازمان با کلیه بیمه گذاران مانند کلیه سازمان ها و شرکت هاى دولتى ایجاد گشته است ضمن ارسال لیست حقوق و دریافت صورتحساب، امکان مدیریت بیمه شدگان ذیل خویش را خواهند داشت.

از طرف دیگر کلیه بیمارستان ها، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و دیگر مراکز تشخیصى-درمانى در سطح کشور طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت ایران از طریق این سامانه ضمن مدیریت الکترونیک تعاملات خود با سازمان بیمه سلامت ایران، نسبت به ارسال نسخ درمان خود اقدام مى نمایند و این سامانه به صورت برخط پردازش نسخ آنرا به عهده دارد

خروجی این پروژه نرم‌افزاری زیرسامانه‌های زیر هستند:

 • سامانه خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان PSC) Partner Self Care)

  این زیر سامانه بستر تعاملی با موسسات ارائه دهنده طرف قرارداد بصورت مستقیم را فراهم خواهد کرد. از طریق این سامانه، موسسه ارائه دهنده خدمت طرف قرارداد امکان خواهد داشت خدمات مورد نیاز را بدون واسطه و از طریق اینترنت از سازمان بیمه‌گر دریافت کند و خدمات قابل ارائه را نیز در اختیار سازمان بیمه‌گر قرار دهد. این زیرسامانه از طریق نشانی www.psc.bimehsalamat.ir در بستر اینترنت قابل دسترس است.

 • پنل مدیریت بیمه شدگان PCP) Partner Care Panel)

  این زیرسامانه که زیرساخت مدیریت اطلاعات شرکای کاری را برای کاربران ستادی و استانی سازمان بیمه سلامت فراهم می‌کند، از طریق نشانی www.pcp.bimehsalamat.ir قابل دسترسی خواهد بود. کنترل عملکرد شرکای کاری سازمان بیمه سلامت و نظارت بر فرآیندهای کسب و کار از جمله اقدامات کلیدی این زیرسامانه است.

 • پنل مدیریت خدمات (Service Management Panel (SMP

  این زیرسامانه هسته پیکربندی سامانه مدیریت شرکای کاری است. تمامی پیکربندی‌های مورد نیاز از طریق این زیرسامانه انجام خواهد شد. این زیر سامانه که عمدتا در اختیار راهبران کلان سامانه قرار می‌گیرد امکان طراحی و پیکربندی داده‌های پایه برای راهبران این پروژه فراهم خواهد کرد.

 • سامانه خدمات الکترونیکی خارجی (PESTE)

  این زیر سامانه با هدف فراهم کردن امکان دسترسی به سایر سامانه های خارجی از طریق وب سرویس و ارائه خدمات به سامانه‌های خارجی در بستر وب سرویس طراحی شده است.سرویسهای مورد نیاز از جمله ارتباط با ثبت احوال و ... در طول اجرای پروژه به این زیر سامانه اضافه خواهد شد.

 • سامانه مدیریت ارجاعات درمان (سماد)

  این زیرسامانه امکان مدیریت ارجاعات درمان را برعهده خواهد داشت. بدین معنی که هریک از شرکای کاری که در چرخه خدمات سازمان بیمه‌گر قرار دارند و قصد بهره‌مند شدن از پوشش بیمه را دارند، امکان خواهند داشت، از طریق این سامانه شناسه رهگیری را دریافت کنند. این شناسه که می‌تواند در نسخه پزشک یا برگه دفترچه یادداشت شود، بعنوان شناسه رهگیری خدمات تکمیلی مورد استفاده آتی قرار خواهد گرفت.

 • زیرسامانه مدیریت یکپارچه دسترسی (سامید)

  این زیرسامانه که از محصولات شرکت ایده‌پردازان آویهنگ است، در این پروژه بکارگرفته شد و با هدف انجام کلیه عملیات مربوط به مدیریت کاربران در این پروژه بکار گرفته شده است. این زیر‌سامانه تمامی عملیات مربوط به مدیریت کاربران و تنظیمات کلان پروژه را در برگرفته است.

 • سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار آویهنگ (ABS)

  این زیر سامانه ابزاری را به راهکار پیشنهادی اضافه خواهد کرد تا فرآیندهای کسب‌وکار حوزه مدیریت اطلاعات شرکای کاری، از طریق آن مجهز به امکان مدیریت گردش کار و کارتابل الکترونیکی گردند. بدین معنی که امکان تعریف فرآیندهای جدید کسب و کار و تغییر در فرآیندهای تعریف شده بدون تغییر در نسخه برنامه فراهم خواهد بود.