مقالات

اکتبر 18, 2021
مدل داده‌ای Couchbase و کاربرد آن در Spark
سپتامبر 14, 2021
COUCHBASE چیست؟
می 12, 2021
تفاوتهای کاربردی RDD, Data Frame و DataSet
می 10, 2021
تست UI
می 1, 2021
Orchestration سرویس ها
آوریل 25, 2021
مقدمه ای بر IMDB(In Memory DataBase)
ژانویه 18, 2021
فواید استفاده از تصویرسازی برای تجربه کاربری UX
نوامبر 17, 2020
CI/CD چیست؟
نوامبر 17, 2020
مقدمه ای بر معماری event-driven
نوامبر 17, 2020
Caching چیست؟
نوامبر 17, 2020
چرا ظاهر سایت مهم است؟
نوامبر 17, 2020
تفاوت بين UI و UX
نوامبر 17, 2020
دورکاری و فرهنگ دورکاری
نوامبر 17, 2020
وظایف مدیریت منابع انسانی
نوامبر 17, 2020
HR چیست؟
نوامبر 17, 2020
طراحي رابط کاربری (UI) چيست
نوامبر 17, 2020
Java call by reference or value?
نوامبر 17, 2020
Circuit Breaker یا فیوز در معماری‌های نرم‌افزاری
نوامبر 17, 2020
Git
نوامبر 17, 2020
10 نکته مهم در طراحی رابط کاربری
نوامبر 17, 2020
مقدمه ای بر معماری میکروسرویس
نوامبر 17, 2020
Vert.x
نوامبر 17, 2020
Reactive Programming
نوامبر 17, 2020
JAVA
نوامبر 17, 2020
سامانه مدیریت شرکای کاری
نوامبر 17, 2020
سامانه امید
نوامبر 17, 2020
تکنیکهای مشاهده لاگهای application