"بهار 1392 بود که تصمیم گرفتیم شرکتی تأسیس کنیم و با فاکتورهای مدیریتی خود، آن‌را اداره کنیم. خواسته‌ای که در ابتدا آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسید، ولی می‌توانست تحقق یابد و یافت..."
تنها چند ماه بعد، شرکت آویهنگ زاده شد. نامش شخصیت ماجراجوی شرکت را نشان می‌داد. شرکتی که بنا داشت در اقیانوس رقابت‌گرای صنعت نرم‌افزار، تجربه سالیان گذشته را با سکّان خلاقیت براند. مسیری مه‌آلود، و تنها ابزار گذر سلامت از آن، تلاش بی‌وقفه و پشتکار مدیرانی بود که صبوری خود را برای جذب و آموزش نیروی‌انسانی جویای شرایطی برای بروز خلاقیت، خرج کردند. مسلماً، ایجاد فضایی آرام، بدون تنش و حاشیه، و هم‌راستا کردن افراد با شناختی حداقلی از آنان، بسی دشوار است. ولی آویهنگ، آن‌را ساخت. دستاورد تاکنون این تلاش‌ها و آن آرمان‌گرایی، پرچم افراشته‌ی موفقیتی است به پشتوانه‌ی ده‌ها پروژه ملی و بیش از 20 سامانه‌ی فعال در سراسر کشور؛ سامانه‌هایی با هدف تسهیل ارتباط مردم از سراسر کشور با وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌ها.


 

سال‌ها تجربه‌ی مدیران آویهنگ در پروژه‌های ملی، نگاه این شرکت را به سوی "گسترش زیرساخت‌ها و سامانه‌هاى نرم‌افزارى در این مرز و بوم" هدایت کرد.
"طراحی، تولید و پشتیبانی محصولات نرم‌افزاری". آویهنگ، با استفاده از ابزارهای به روز و تجربه‌ی سالیان، علاوه بر پایبندی به این ماموریت، به رشد و ارتقاء نمودهای این صنعت در گستره‌ی ملی، کمک شایان توجهی داشته است. 

آویهنگ زاده‌ی اهداف مدیران آن است. مهمترین این اهداف عبارتند از:

 • طراحی و تولید نرم‌افزار، با استفاده از تحلیل‌های دقیق نیازمندی‌های مشتریان
 • حفظ کیفیت محصولات نرم‌افزاری تولید شده، در حین تولید سریع، با استفاده از نیروی ‌انسانی خلاق و بروزترین دانش و ابزارهای تولید نرم‌افزار
 • پرورش نیروی انسانی پویا، خلاق و ماهر

کسب رتبه اول از شورای عالی انفورماتیک، در زمینه "تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری"، یکی از نتایج تلاش‌های مستمر و بی‌وقفه آویهنگ است. 
 
 • نرم‌افزار Aviboard
 • نرم‌افزار ABS
 • نرم‌افزار Smarts
 • نرم‌افزار Arms


"بهار 1392 بود که تصمیم گرفتیم شرکتی تأسیس کنیم و با فاکتورهای مدیریتی خود، آن‌را اداره کنیم. خواسته‌ای که در ابتدا آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسید، ولی می‌توانست تحقق یابد و یافت..."
تنها چند ماه بعد، شرکت آویهنگ زاده شد. نامش شخصیت ماجراجوی شرکت را نشان می‌داد. شرکتی که بنا داشت در اقیانوس رقابت‌گرای صنعت نرم‌افزار، تجربه سالیان گذشته را با سکّان خلاقیت براند. مسیری مه‌آلود، و تنها ابزار گذر سلامت از آن، تلاش بی‌وقفه و پشتکار مدیرانی بود که صبوری خود را برای جذب و آموزش نیروی‌انسانی جویای شرایطی برای بروز خلاقیت، خرج کردند. مسلماً، ایجاد فضایی آرام، بدون تنش و حاشیه، و هم‌راستا کردن افراد با شناختی حداقلی از آنان، بسی دشوار است. ولی آویهنگ، آن‌را ساخت. دستاورد تاکنون این تلاش‌ها و آن آرمان‌گرایی، پرچم افراشته‌ی موفقیتی است به پشتوانه‌ی ده‌ها پروژه ملی و بیش از 20 سامانه‌ی فعال در سراسر کشور؛ سامانه‌هایی با هدف تسهیل ارتباط مردم از سراسر کشور با وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌ها.


سال‌ها تجربه‌ی مدیران آویهنگ در پروژه‌های ملی، نگاه این شرکت را به سوی "گسترش زیرساخت‌ها و سامانه‌هاى نرم‌افزارى در این مرز و بوم" هدایت کرد.
"طراحی، تولید و پشتیبانی محصولات نرم‌افزاری". آویهنگ، با استفاده از ابزارهای به روز و تجربه‌ی سالیان، علاوه بر پایبندی به این ماموریت، به رشد و ارتقاء نمودهای این صنعت در گستره‌ی ملی، کمک شایان توجهی داشته است.آویهنگ زاده‌ی اهداف مدیران آن است. مهمترین این اهداف عبارتند از:

 • طراحی و تولید نرم‌افزار، با استفاده از تحلیل‌های دقیق نیازمندی‌های مشتریان
 • حفظ کیفیت محصولات نرم‌افزاری تولید شده، در حین تولید سریع، با استفاده از نیروی ‌انسانی خلاق و بروزترین دانش و ابزارهای تولید نرم‌افزار
 • پرورش نیروی انسانی پویا، خلاق و ماهر

کسب رتبه اول از شورای عالی انفورماتیک، در زمینه "تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری"، یکی از نتایج تلاش‌های مستمر و بی‌وقفه آویهنگ است. • نرم‌افزار Aviboard
 • نرم‌افزار ABS
 • نرم‌افزار Smarts
 • نرم‌افزار Arms