قطعا فرایند تولید یک محصول نرم افزاری بدون داشتن یک تیم زیرساخت با مشکل مواجه می شود.

وظایف تیم زیرساخت در آویهنگ دامنه بسیار بزرگی را در بر می گیرد. از تحلیل برای ارائه نیازمندی زیرساخت یک پروژه تا پیاده سازی، نگهداری و توسعه آن زیرساخت توسط این تیم انجام می شود.

ما در تیم زیرساخت تمام سعی مان بر این است که همه سرویس ها در تمامی پروژه های مختلف شرکت به صورت Up and Running باشد.

همیشه سعی کرده ایم که به صورت 24/7/365 در دسترس باشیم تا با به وجود آمدن کوچک ترین مشکل، آن را بررسی و رفع نماییم.

وظایف SER و DevOps در این تیم تجمیع شده است.

این تیم برای نگهداری از زیرساخت پروژه ها به بهترین نحو از stack مانیتورینگ کاملی بهره می برد. از مانیتورینگ سرور ها گرفته تا کانتینر ها، وضعیت سرویس ها، نگهداری و تحلیل لاگ ها و ...

با توجه به وجود محیط چابکی در مجموعه آویهنگ، تیم زیرساخت شرایطی را برای تیم توسعه فراهم کرده که با کمترین مشکل خاصی نسخه های تولید شده خودشان را در بستر آمده شده Deploy کنند.

ایجاد و نگهداری زیرساخت مبتنی بر کانتینر ها، برای تیم توسعه که از معماری Microservices استفاده می کنند یکی دیگر از وظایف این تیم می باشد.

این تیم از مجموعه ابزار های زیر برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکند:

Docker – Jenkins – Git – Consul – ELK – Prometheus – Grafana – PRTG